A A A
BIP

Witamy na stronie BIP Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GRYBOWIE

im. Stanisława Staszica
ul. Armii Krajowej 19
33-330 Grybów

tel./fax. 018-445-03-56, tel. 018-445-03-53

e-mail: zszgrybow@poczta.onet.pl

strona internetowa: http://zszgrybow.pl


Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica to najstarsza w Grybowie szkoła średnia.
Powstała w 1890 roku jako Krajowy Naukowy Warsztat Kołodziejsko-Kowalski.
W okresie międzywojennym oprócz kołodziei i kowali kształcili się tu pomocnicy rzemieślników w różnych specjalnościach: blacharze, krawcy, szewcy, stolarze, piekarze, wędliniarze, murarze a nawet fryzjerzy, uzyskując tytuł czeladnika.
W latach 1939 - 44 w szkole trwała nauka, ale wielu uczniów zostało wywiezionych na prace przymusowe do Rzeszy.
Po 1945 utworzono tu 3 letnie Państwowe Męskie Gimnazjum Mechaniczne i Zasadniczą Szkołę Zawodową, gdzie zdobywano zawód tokarza, ślusarza, spawacza, stolarza, montera konstrukcji stalowych.
Od 1973 roku młodzież uczyła się tez w liceum zawodowym.
Kolejne reformy edukacji dały możliwość zdobywania wiedzy w liceach profilowanych oraz liceum ogólnokształcącym.
Obecnie w szkole mamy Technika, Szkołę Branżową I stopnia oraz wygasającą Zasadniczą Szkołę Zawodową.
Szkoła cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym dzięki utalentowanej sportowo i artystycznie młodzieży oraz wysoko kwalifikowanej kadrze pedagogów.
Placówka dysponuje nowoczesnymi pracowniami informatycznymi z dostępem do Internetu, halą sportową, dobrze zaopatrzoną biblioteką wraz z czytelnią oraz bazą dydaktyczną i warsztatami szkolnymi.Opublikował: Danuta Holik-Ciwińska
Publikacja dnia: 14.05.2019
Podpisał: Danuta Holik-Ciwińska
Dokument z dnia: 14.05.2019
Dokument oglądany razy: 39 525